agniesiagrz

39 tekstów – auto­rem jest ag­niesiag­rz.

mo­ja miłość, zginęła śmier­cią tragiczną.......
pod kołami czasu..... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 listopada 2015, 10:33

mo­je życie jest jak ron­do, na którym brak zna­ku - kieru­nek prosta..... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 marca 2015, 19:12

up­rzej­mość, to skrom­nie ub­ra­na miłość 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 stycznia 2015, 12:28

okruchy
jes­tem bar­dzo dob­ra w porażkach,
czas stanąć w ko­lej­ce po szczęście ..... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2014, 19:39

- Ma­mo, dlacze­go płaczesz?
- ja nie płaczę Sy­nu, kroję cebulę.
- nie wie­działem, że ona aż ty­le łez wyciska.
- to chochli­ki lo­su Sy­nu, chochli­ki losu..... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 października 2014, 14:05

na­wet naj­bar­dziej strzas­ka­ne ser­ce, można naprawić 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 września 2014, 12:43

każdy bo­hater­ski mężczyz­na wyt­rzy­ma liczne tor­tu­ry, ale gdy ko­bieta zacznie opat­ry­wać mu ra­ny, będzie wyć z bólu 

myśl
zebrała 26 fiszek • 15 sierpnia 2014, 20:44

Mam w pra­cy to­talną plażę......
- piasek w oczach, sucho w gar­dle i morze pa­pierów.... :) 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 28 sierpnia 2013, 17:16

“ Niektóre sta­re ra­ny nig­dy się nie zab­liźniają i krwa­wią przy naj­mniej­szym na­wet zad­ra­paniu. ” 

— Geor­ge R.R. Martin 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 sierpnia 2013, 13:57

nie ma ta­kiego dna, w które nie można by od spo­du zapukać...... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 sierpnia 2013, 20:05

agniesiagrz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniesiagrz

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 listopada 2015, 10:33agniesiagrz do­dał no­wy tek­st moja miłość, zginęła śmier­cią [...]

2 marca 2015, 19:30Gin sko­men­to­wał tek­st moje życie jest jak [...]

2 marca 2015, 19:12agniesiagrz do­dał no­wy tek­st moje życie jest jak [...]

31 stycznia 2015, 12:28agniesiagrz do­dał no­wy tek­st uprzejmość, to skrom­nie ub­ra­na [...]

29 grudnia 2014, 17:41agniesiagrz sko­men­to­wał tek­st okruchy jestem bar­dzo dob­ra w [...]

26 listopada 2014, 00:53Eshja sko­men­to­wał tek­st okruchy jestem bar­dzo dob­ra w [...]

24 listopada 2014, 19:39agniesiagrz do­dał no­wy tek­st okruchy jestem bar­dzo dob­ra w [...]

18 października 2014, 14:05agniesiagrz do­dał no­wy tek­st - Ma­mo, dlacze­go płaczesz? - [...]

21 września 2014, 15:04WhiteDeath sko­men­to­wał tek­st nawet naj­bar­dziej strzas­ka­ne ser­ce, [...]

21 września 2014, 12:43agniesiagrz do­dał no­wy tek­st nawet naj­bar­dziej strzas­ka­ne ser­ce, [...]